Ons Huis Verdient Het

Ons Huis Verdient Het is een initiatief van Energiesprong. Energiesprong is het meerjarige innovatieprogramma om de markt aan te jagen naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Het wordt door Platform31 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jaarlijks betalen we in Nederland 13 miljard euro aan energiekosten voor koop- en huurwoningen. Met […]

Continue Reading 0
gevel nul op de meter

De Goede Woning bij de proefopstelling

Comfortsprong mocht De Goede Woning uit Zoetermeer ontvangen in de fabriek van Webo om de proefopstelling van de gevel te bestuderen.Na een voordracht van Willem Haase over de fabriek Webo heeft Martien de Schepper de Comfortsprong uitgelegd. Het was een leerzame middag. Na enige discussie over de gevelbekleding met baksteenstructuur zijn we de gevel op […]

Continue Reading 0
Stroomversnelling Koop

Stroomversnelling Koopwoningen

De deelnemers aan de Stroomversnelling Koopwoningen bij elkaar op 24-4 in Utrecht om een start te maken met de samenwerking. Donderdag 24 april kwamen zo’n 60 partijen bijeen om een start te maken met de Stroomversnelling Koopwoningen. Gemeenten en energiecoöperaties enerzijds en bouwers anderzijds, ook wel vraag en aanbod genoemd, maakten kennis met elkaar en […]

Continue Reading 0
ComfortSprong Nul op de Meter

Nul Op De Meter

Comfort Sprong; Energieneutraal renoveren naar een nul energie woning kan, beter dan nieuwbouw!  Onze woningvoorraad blijft betaalbaar. Er komt €400 miljoen beschikbaar voor coorporaties om energiebesparende maatregelen te treffen. het kabinet heeft deze afspraken gemaakt met Aedes. Dit geldt voor de periode 2014-2017. Een energieneutrale woning met NUL op de meter. Een goed huis is […]

Continue Reading 1
Gerard Bac met Nominatie

Innovatie BoostCamp Bouwend Nederland

De Innovatie Boostcamp is een initiatief van Bouwend Nederland en Obvion.  Het doel is om het bouwen en wonen een ‘boost’ te geven. De Innovatie Boostcamp wil samenwerking tussen partijen bevorderen om met meer duurzame oplossingen te komen voor de woningmarkt. ComfortSprong genomineerd Tijdens de Innovatie Boostcamp presenteerden negen nominaties hun idee aan honderd ondernemers […]

Continue Reading 1
ComfortSprong Nul op de Meter

Architectuur

Architectuur Ten behoeve van het pilot project zijn door architect Martien de Schepper van DSH architecten een aantal architectonische varianten gemaakt. Het ontwerp in deze variant  is gebaseerd op de welstandsnota. De nieuwe gevel lijkt in materiaal en vormgeving zoveel mogelijk op de bestaande situatie. Er zal altijd een verschil zichtbaar zijn tussen de oude […]

Continue Reading 0

Meerjarige Onderhouds Begroting – MJOB

MJOB In de totale bedrijfswaarde berekening van de Energie neutrale woning wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de Meerjarige Onderhouds Begroting. Deze begroting ziet er echter anders uit dan een reguliere MJOB na uitvoering van groot onderhoud. Dat komt omdat de woning compleet wordt voorzien van een nieuwe schil. Vooral in de buitenschil is de periode […]

Continue Reading 0
bewoners

Betekenis voor bewoners

Een luxe uitgeruste woning – voorzien van een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Luxe ervaring wordt hierbij haalbaar en betaalbaar gemaakt dankzij een slimme prefabricage aanpak en het herhalen van deel-concept keuze. Opties als openslaande tuindeuren, erker e.d. zijn tegen geringe meerprijs mogelijk. Een comfortabele woning – Warm of koel waar en wanneer maar […]

Continue Reading 0
geld comfortsprong

Geld

Business Case Aan het geld en dit concept staat een solide business case, met een betrouwbare cashflow ten grondslag. ComfortSprong stelt zich ten doel om een gezonde comfortabele woning te realiseren die haalbaar én betaalbaar is. Een van de belangrijkste drijfveren is het vernieuwbouwen van de woningen voor de mensen die aangewezen zijn op sociale […]

Continue Reading 0

Isolatie en luchtdichtheid

Isolatie en luchtdichtheid Om de energetische vraag van de woning te reduceren is het van belang dat er een hoge isolatie- en luchtdichtheid waarde gerealiseerd wordt. Uit berekeningen van zowel interne als externe instanties is gebleken dat een minimale Rc-waarde nodig is van 6,5 en een infiltratiewaarde van circa 0,18 Qv10. Er is gekozen om […]

Continue Reading 0
Monchau

Gevelafwerkingen

Gevelafwerkingen Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om de gevelafwerkingen. Hiermee kan er binnen een gestandaardiseerd proces toch een eigen smaak gecreëerd worden. Zo kan men ervoor kiezen de woning in het huidige straatbeeld op te laten gaan of een totaal andere look te geven. Mogelijk ontstaat hieruit een positieve impuls richting de overige […]

Continue Reading 0
Kraan ComfortSprong

Draaiboek ComfortSprong

Wat gaat er precies gebeuren? Om een beeld te vormen van de uitvoering van de werkzaamheden maakten we een draaiboek ComfortSprong waarin stap voor stap de uitvoering naar voren komt. De werkzaamheden zullen in deze pilot circa 8 dagen duren. Om een energienota loze woning te creëren is het zaak dat een nieuwe schil om […]

Continue Reading 0
GASMETER

Energieverbruik

Energieverbruik Ter indicatie is onderstaand op postcodeniveau het energieverbruik nagegaan van de woningen aan de Adriaan van Ostadestraat te Rijssen. In de nieuwe situatie zal het m3 gas verbruik dalen tot 0 en zal het elektraverbruik stijgen naar circa 7600kWh per jaar. In onderstaande berekening wordt duidelijk wat de totale verliezen en opbrengsten zijn. Het […]

Continue Reading 0
nergieneutraalhuis ComfortSprong

Materialisering en Constructie

Onderstaand de voorbeeldwoningen van De Goede Woning te Rijssen Materialisering Gevel • Metselwerk binnen- en buitenspouwblad • Houten kozijnen inclusief beglazing. Begane grond = dubbel glas, 1e verdieping = enkelglas • Gedeelde schutting achtergevel (deze zal deels verwijderd moeten worden) Dak • Houten spant + gordingen • Dakbeschot (eventueel asbesthoudend) • Regelwerk en dakpannen • […]

Continue Reading 0
bewoners

Woonlasten principe

Het Woonlasten principe Indien in bewoonde staat wordt ingegrepen zal het ‘Woonlastenprincipe’ moeten worden toegepast. Bij gelijkblijvend gedrag (ComfortSprong houdt rekening met een marge van 25%) zal de huurder daarbij niet boven de huidige huur plus de huidige energierekening uitkomen. We vragen dus geen aanpassing van gedrag van huurders om de toegepaste principes mogelijk te […]

Continue Reading 0
Woningcorporatie

Betekenis voor de WoningCorporatie

WoningCorporatie In Nederland woont een groot aantal mensen in woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1990. Helaas zijn veel van die woningen, naar huidige maatstaven, niet comfortabel en energetisch verre van optimaal. En soms zelfs dusdanig vochtig en tochtig dat van ziekmakend gesproken kan worden. Daarnaast stegen de energieprijzen de afgelopen 40 jaar veel […]

Continue Reading 0

Comfort Sprong

Energieneutraal renoveren kan, beter dan nieuwbouw! Leave a reply Hoe houden we in de toekomst onze woningvoorraad betaalbaar.  € 400 miljoen  Ten behoeve van investeringen in energiebesparing voor de periode 2014-2017 komt er € 400 miljoen beschikbaar voor woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze subsidie maakt deel uit van de concept-afspraken die het kabinet […]

Continue Reading 0

De energie neutrale woning

De energie neutrale woning De energie neutrale woning kent vele namen, zoals nulwoning, energieneutraal huis, passiefhuis, duurzaamhuis, balanswoning of energiebalanswoning. Een energieneutrale woning is een woning die evenveel energie opwekt als hij verbruikt. Dit natuurlijk wel onder een normaal leefpatroon. Er ontstaat een sprong tot een hoog comfort niveau – de ComfortSprong. Energie verminderen Om […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes